Vertrek uit Uruzgan duurt nog tot in 2011

Niet alle Nederlandse militairen zullen eind dit jaar uit Uruzgan zijn teruggekeerd. Een klein detachement blijft de eerste maanden van 2011 nog actief in de Afghaanse provincie.

Zij zullen de terugtrekking van Nederland voltooien. De demissionaire ministers Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) en Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin zeggen zij ook dat de ‘redeployment’ twee keer zo duur wordt: geen 115 miljoen euro maar 229 miljoen.

Het terugtrekken van de Nederlandse troepen, die sinds 1 augustus 2006 in Uruzgan actief zijn, plus het ontmantelen van de militaire bases, wordt begeleid door een aparte groep Nederlandse militairen. Deze Redeployment Task Force wordt komende zomer actief en wordt gelegerd op het vliegveld van Kandahar. In totaal gaat het om 800 à 1.400 militairen, die in fases worden ingezet. Het precieze aantal is nu nog niet bekend. Dit hangt af van de vraag welk land de taken van Nederland in Uruzgan als lead nation overneemt en op welke manier. In defensiekringen wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat de Amerikanen er een leidende rol gaan spelen.

In hun brief verzekeren beide ministers dat de Nederlandse militairen die deel uitmaken van de huidige missie „in ieder geval in december 2010 naar Nederland zijn teruggekeerd”. Het al dan niet blijven in Uruzgan leidde vorige maand tot de val van het kabinet. De PvdA stond erop dat zou worden vastgehouden aan de afspraak uit 2007 dat Nederland in december van dit jaar „hoe dan ook” vertrokken zou zijn. Het CDA wilde als gevolg van gewijzigde omstandigheden nadenken over een kleinere missie met ook een andere taakopdracht. Deze zou dan tot augustus 2011 blijven.

Onduidelijk is nog altijd hoeveel van het in Uruzgan gestationeerde materieel teruggaat naar Nederland. Zo staan er 4.000 deels gepantserde containers. Nederland overlegt met de internationale partners en de Afghaanse autoriteiten welk materieel kan worden overgedragen. Van belang is ook in welke mate andere landen kunnen helpen bij het transport en tegelijk ook bescherming kunnen bieden.

De buiten Uruzgan in Afghanistan gestationeerde Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen en Apache helikopters zullen tijdens de terugtrekkingsoperatie actief blijven. Zij zullen vooral worden ingezet om de militairen die hiermee bezig zijn te beschermen.

In hun halfjaarlijkse brief aan de Kamer over de stand van zaken in Afghanistan schrijven Van Middelkoop en Verhagen verder nog dat de situatie in Uruzgan de afgelopen periode rustiger was dan andere provincies in het zuiden. Tegelijkertijd is volgens inschatting van de militaire inlichtingendienst MIVD de veiligheidssituatie in het noorden en westen van Afghanistan „verslechterd”.