Oproep Wellink: kom nu niet aan aftrek

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank vindt dat er nu niet moet worden ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek.

„Je kunt er nu wel een besluit over nemen, maar je moet er niet mee aanvangen in een zwakke woningmarkt en als je het wel doet moet er een lange overgangsperiode zijn”, zei Wellink vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. „Als je mij vraagt of dit het ideale moment is ermee te beginnen, dan is mijn antwoord ronduit nee.”

Diverse politieke partijen hebben voorstellen gedaan om de hypotheekrenteaftrek op termijn in te perken of helemaal af te schaffen. Deze maatregelen moeten helpen om het enorm opgelopen overheidstekort terug te dringen.

Op lange termijn kan een beperking van de renteaftrek bijdragen aan het aflossen van de staatsschuld en het evenwichtiger maken van de woningmarkt, zei Wellink vanochtend.

De centrale bank wil graag dat Den Haag het overheidstekort dat nu 6,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt snel terugbrengt. Ook is zij al langere tijd voorstander van het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. „Maar als je wegloopt voor dit soort maatregelen in goede tijden, zit je in slechte tijden met de gebakken peren. Als je het toch gaat doen zeg ik, pas op de timing en hoe je het gaat doen. Pas op.”

Wellink wil dat het komende kabinet het tekort in 2013 onder de 3 procent heeft gebracht. Daarmee wordt formeel weer voldaan aan de Brusselse normen. In 2015 moet het saldo, dat vooral opliep door teruglopende belastinginkomsten, op of liefst iets boven nul liggen. Wellink, die verder gaat dan sommige politieke partijen, wilde niet zeggen welke maatregelen de politiek hiervoor moet nemen. Wel zegt hij tegen deze krant dat maatregelen „grote politieke en maatschappelijke spanningen met zich meebrengen”.

Wellink zegt verder dat hij zorgen heeft of het op orde brengen van de overheidsfinanciën in Europa, en ook in Nederland, wel gaat lukken in het tempo dat de centrale bank graag ziet. „We klagen aan de ene kant over de Grieken die zich niet aan het Groei- en Stabiliteitspact houden en aan de andere kant zeggen sommige politici dat de sanering van de overheidsfinanciën best acht tot twaalf jaar mag kosten.”

Hij waarschuwde voor het niet tijdig wegwerken van de tekorten op de begroting. „Dat kan een opdrijvend effect hebben op de rente. en dat zet weer een rem op de particuliere consumptie en de groei.”

Vraaggesprek: pagina 15