Kort nieuws Economie

Top Credit Suisse verdient ruim100 miljoen euro

Zürich, 25 maart. De directie van de Zwitserse bank Credit Suisse heeft over 2009 148,9 miljoen frank (104 miljoen euro) aan beloningen gekregen. Bestuursvoorzitter Brady Dougan ontving 19,2 miljoen frank. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van Credit Suisse. Het grootste gedeelte van de beloningen bestaat uit bonussen in aandelen. Die zijn goed voor 132,4 miljoen frank. In 2008 kreeg de directie van Credit Suisse nog 106,7 miljoen frank aan basissalaris en bonussen. Credit Suisse deed geen beroep op overheidssteun. (ANP)

Meer bonus voor topman Kas Bank

Amsterdam, 25 maart. Topman Albert Röell van Kas Bank heeft vorig jaar ruim 100.000 euro meer beloning gekregen dan in 2008. Hij ontving in 2009 in totaal 820.000 euro. Dit bleek uit het vandaag verschenen jaarverslag van de bank. Röell kreeg onder meer een bonus voor het behalen van de doelstellingen. Kas Bank behaalde in 2009 een 12 procent hogere winst dan het jaar daarvoor. Hiermee voldeed de bank aan haar jaarlijkse doelstelling van 8 procent meer winst. Het nieuw aangetrokken bestuurslid Rolf Kooijman kreeg als tekenbonus voor 164.000 euro aan opties. De bonus is een compensatie voor het wegvallen van de beloningen bij zijn vorige werkgever. (ANP)

Miljoenenclaim tegen Daimler

Washington, 25 maart. Autofabrikant Daimler hangt een miljoenenclaim boven het hoofd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het Duitse bedrijf na een jarenlang onderzoek aangeklaagd wegens corruptie. De autofabrikant zou zich meer dan tien jaar lang in meer dan twintig landen schuldig hebben gemaakt aan omkoping van ambtenaren, om zo lucratieve opdrachten van de overheid binnen te slepen. Op 1 april komt de zaak voor de rechter. (ANP)

OPTA waarschuwt verspreiders spam

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 25 maart. OPTA, de instantie die de telecomregels handhaaft, heeft 39 bedrijven gewaarschuwd dat ze het spamverbod overtreden. Als ze zich niet aan de waarschuwing houden, hangt hen een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding boven het hoofd. In Nederland is het spamverbod sinds oktober vorig jaar aangescherpt. Ontvangers – ook bedrijven – moeten nu nadrukkelijk toestemming hebben gegeven dat ze mail willen ontvangen van een bepaalde afzender. Dat moet een einde maken aan zakelijke spam; voor consumenten gold die regel al.