Industrie betaalt minder JSF-geld aan Staat

De Nederlandse luchtvaartbedrijven hoeven veel minder mee te betalen aan de ontwikkeling van de JSF dan eerder was bepaald. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) meldt de Tweede Kamer dat er overeenstemming is bereikt over de terugbetaling van de circa 850 miljoen euro die Nederland in het vliegtuigprogramma heeft geïnvesteerd. De overheid is bereid de bedrijven 50 miljoen euro tegemoet te komen. De bedrijven betalen daardoor 100 miljoen.

Met de deal komt een einde aan een slepend conflict tussen overheid en bedrijfsleven over de kosten van de JSF. Nederland stapte in 2002 in de ontwikkeling van de JSF onder de voorwaarde dat de investering van 800 miljoen dollar (destijds 858 miljoen euro) op termijn kon worden terugverdiend, bijvoorbeeld door korting bij aankoop van het gevechtsvliegtuig.

Uit berekeningen van Financiën bleek echter dat er een tekort van 220 miljoen euro was in de ‘business case’ van de JSF. Nederlandse luchtvaartbedrijven, die miljarden aan orders verwachtten als Nederland zou meedoen, zegden toe dit tekort aan te vullen. In 2002 werd afgesproken dat de bedrijven 3,5 procent van hun omzet uit JSF-opdrachten zouden afdragen aan de Staat. In 2008 zou het tekort in de business case opnieuw worden berekend. In 2008 bleek uit calculaties van Economische Zaken dat het tekort was opgelopen tot 302 miljoen. Als gevolg hiervan kwam het ‘afdrachtpercentage’ voor de bedrijven uit op 10,1 procent.

De bedrijven betwistten die berekening en vroegen om arbitrage. Daaruit volgde een ‘afdrachtpercentage’ van 4,1 procent. Maar ook dat bedrag vonden de bedrijven te hoog. Wegens het belang van de JSF-opdrachten voor de economie komt Van der Hoeven de bedrijven nu 50 miljoen euro verder tegemoet. De bedrijven stemmen er nu mee in dat ze 3 procent van hun JSF-omzet zullen afdragen.