Immigratiedienst geeft te veel uit

De uitgaven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) liggen structureel boven budget. In 2009 bedroeg het exploitatietekort 34 miljoen euro. De opbrengsten via leges dekken maar eenderde van de kosten. Dat was in 2004 nog tweederde. Dat constateert de Algemene Rekenkamer vandaag.

In een zogeheten terugblikrapport gaat de hoogste controleur van het Rijk na in hoeverre aanbevelingen uit 2005 tot verbetering hebben geleid. De Rekenkamer bracht toen een vernietigend rapport uit. De IND-administratie was een chaos. Verblijfsverzoeken en bezwaarschriften werden onzorgvuldig en te laat behandeld.

In 2009, concludeert de Rekenkamer, is de IND telefonisch beter bereikbaar, zijn de klachten afgenomen en de klanten tevredener. Ook worden aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen tijdig behandeld. Aan de andere kant worden bezwaarschriften weliswaar sneller, maar vaak niet snel genoeg afgehandeld. Over tijdige invoering van het systeem Indigo, in 2011, dat voor meer efficiency moet zorgen en 45 miljoen euro aan besparingen, heeft de Rekenkamer twijfels.