Beleggers TNT willen meer invloed

Grote beleggers sturen aan op meer invloed op de benoeming van commissarissen en bestuurders bij post- en vervoerbedrijf TNT. Op de komende aandeelhoudersvergadering van TNT op 8 april moeten beleggers stemmen over een voorstel van bestuur en commissarissen om de huidige machtsverhoudingen te handhaven, waarin de commissarissen de dominante stem hebben.

De stemming hierover is de eerste confrontatie tussen aandeelhouders en de top van TNT sinds de Amerikaanse activistische aandeelhouder Jana, samen met de Canadese vermogensbeheerder Aimco, begin december vorig jaar ruim 5 procent van de TNT-aandelen kocht.

„Ik hou er zeer serieus rekening mee dat het voorstel van TNT door de aandeelhoudersvergadering wordt afgestemd”, zegt een Nederlandse vermogensbeheerder. „TNT weet ook dat het zal worden afgestemd.”

De koers van de aandelen TNT is de afgelopen week op verschillende dagen sneller gestegen dan de algemene beursgraadmeter.

In een reactie zegt een woordvoerder van TNT dat het bedrijf de huidige structuur wil handhaven. Uit de toelichting op de agenda van de aandeelhoudersvergadering blijkt dat de top van TNT vreest dat zijn strategie en de besluitvorming daarover worden belemmerd als de structuur wordt gewijzigd. TNT wil onder meer zijn Europese postactiviteiten buiten Nederland sluiten of met partners voortzetten en reorganiseert in Nederland ten koste van bijna de helft van de 23.000 banen.

TNT is verplicht om de aandeelhouders over de structuur van de zeggenschap te laten stemmen. Als zij het TNT-voorstel afstemmen heeft TNT nog een jaar de tijd om met een nieuw voorstel te komen voor de zeggenschapsverdeling. TNT kan er dan voor kiezen om op centraal niveau de aandeelhouders meer invloed te geven en voor zijn Nederlandse werkmaatschappij een aparte raad van commissarissen in te stellen. Die situatie kan de uitvoering van de strategie hinderen, zegt TNT.