Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Arbeidsmarkt

Werkvergunning blijft verplicht voor Bulgaren

De werkvergunning die Roemenen en Bulgaren nodig hebben om in Nederland te kunnen werken, blijft voorlopig verplicht.

Dat heeft demissionair minister Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Hij reageert daarmee op een vermaning van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. De commissie verweet Nederland vorige week dat de regels over detachering in strijd zijn met de Europese afspraken over het vrij verrichten van diensten. Volgens de Commissie zouden dienstverleners (dus ook uitzendkrachten) vrij hun diensten in elke EU-lidstaat mogen aanbieden en mag dus voor hen geen overgangsregime gelden zoals voor ‘normale’ werknemers uit Roemenië en Bulgarije nog wel het geval is.

Donner beschouwt Roemeense en Bulgaarse uitzendkrachten echter ook als ‘normale’ werknemers, omdat een plaatselijke werkgever hen aanstuurt. Volgens de minister maken Duitsland en Oostenrijk hetzelfde onderscheid tussen zuivere en onzuivere dienstverlening.

„Het belang van het reguleren van de toegang van buitenlandse werknemers tot de binnenlandse arbeidsmarkt [...] is onverminderd groot”, laat Donner aan de Tweede Kamer weten.

De Europese Commissie zei naar het Europese Hof van Justitie te stappen, als Nederland niet met een „bevredigend” antwoord zou komen. Donner schrijft daarover aan de Kamer: „Zolang het Europese Hof van Justitie zich nog niet heeft uitgesproken omtrent het begrip dienstverlening, zie ik geen aanleiding het huidige Nederlandse beleid te wijzigen.”

De EU-lidstaten spraken bij de toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007 af dat zij een overgangsregeling mogen treffen voor het vrije verkeer van werknemers.

Die regeling houdt in dat Oost-Europeanen overal in de EU vrij mogen reizen en zelfstandig mogen werken, maar om in dienst te komen hebben ze in veel EU-landen nog een werkvergunning nodig. De meeste EU-landen die hun arbeidsmarkt nog – gedeeltelijk – op slot houden, zijn ‘oude’ lidstaten, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië.