Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Algemeen

Senaat: geen geld bij smart naasten

Naasten van overleden of invalide slachtoffers van bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf of verkeersongeluk krijgen geen smartengeld. De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel verworpen dat een vergoeding regelt bij zogeheten affectieschade, ter compensatie van het verdriet van naasten. Bij een hoofdelijke stemming stemden 30 senatoren voor, 36 waren tegen.

Volgens VVD-senator Ankie Broekers-Knol, die tegen stemde, kan het wetsvoorstel „bijdragen aan een claimcultuur”. Zij ziet geen „opoffering” bij de schadeveroorzaker, omdat de vergoeding wordt uitgekeerd door verzekeraars. „Dan komt er een soort ambtelijke club de vergoeding van affectieschade aanbieden, terwijl de daders wellicht fluitend hun leven vervolgen.”

Ook de CDA-fractie in de Eerste Kamer stemde tegen. Senator Rob van de Beeten had tijdens het laatste debat over het onderwerp, eerder deze maand, vooral procedurele bezwaren. Volgens hem is er de afgelopen jaren zo veel veranderd aan het wetsvoorstel, dat hij zich afvraagt „in hoeverre het wetsvoorstel nog beantwoordt aan wat de Tweede Kamer destijds meende goed te keuren”.

In 2005, toen de Tweede Kamer instemde, was nog sprake van een vaste vergoeding van 10.000 euro voor naaste familieleden van een slachtoffer, ongeacht de gevolgen van het aangedane leed. Het maakte niet uit of het slachtoffer blijvend (psychisch) letsel had opgelopen of was overleden.

Inmiddels heeft de minister van Justitie in een aparte maatregel meerdere bedragen vastgesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar de aard van de relatie tussen nabestaanden en slachtoffer. De vergoeding ligt tussen 12.500 en 17.500 euro, afhankelijk van of iemand is overleden of niet en wat de relatie tussen de nabestaanden en het slachtoffer was.

Volgens CDA’er Van de Beeten hebben zijn partijgenoten in de Tweede Kamer „beslist niet begrepen” dat een gedifferentieerd stelsel een optie zou zijn. Het wetsvoorstel moet volgens Van de Beeten dan ook terug naar de Tweede Kamer.

Commentaar: pagina 7