nrc.nl/opinieblog

Gelooft u kardinaal Simonis?

Veel bisschoppen waren in de jaren vijftig, zestig en zeventig niet op de hoogte van het misbruik binnen katholieke instellingen. Dat zegt kardinaal Simonis. Hij was 20 jaar hoofd van de katholieke kerk in Nederland. Gelooft u hem?