nrc.nl/onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat de Citotoetsscores in Amsterdam als gevolg van het gemeentelijke onderwijsbeleid aanmerkelijk zijn verbeterd.