nrc.nl

Bagdad

De afgelopen week blogte correspondent Bram Vermeulen op nrc.nl/bagdad. Daar staat ook een fotoserie uit Bagdad van Dirk-Jan Visser. Op nrc.tv besprak Bram Vermeulen de verkiezingen.