Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Kamer: geef wild Flevoland per direct voer

De wilde dieren in het natuurgebied Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad moeten zo snel mogelijk worden bijgevoerd. Dat is de strekking van een motie die een meerderheid in de Tweede Kamer vanmiddag heeft gesteund. De motie, van CDA-Kamerlid Ormel, roept demissionair minister Verburg (LNV, CDA) op om „per direct” schraal hooi ter beschikking van de dieren te stellen, om te voorkomen dat ze na de strenge winter van de honger omkomen. Minister Verburg is tegen het bijvoeren van de dieren, maar zal de motie morgen in de ministerraad bespreken, zo laat haar woordvoerder weten.

De afgelopen drie maanden is 21 procent van de edelherten, heckrunderen en konikpaarden in het natuurgebied gestorven. Internationale deskundigen hebben eerder vastgesteld dat een gemiddelde ‘wintersterfte’ van 30 procent in de Oostvaardersplassen mogelijk is. Vorig jaar bedroeg de sterfte van 1 januari tot 1 mei 27 procent, zo meldt Staatsbosbeheer.

In de Oostvaardersplassen leven ongeveer vierduizend dieren, die zo veel mogelijk met rust worden gelaten. Wel krijgen ze een ‘genadeschot’ als duidelijk is dat ze door verwonding of ziekte in „een situatie van uitzichtloos lijden” zijn terechtgekomen. Het streven is 90 procent van alle dieren die daarvoor in aanmerking komen, af te schieten.

De afgelopen winter is dat percentage niet gehaald. Het bleef tot vorige week steken op 80 procent. Dat komt doordat de dieren zich naar moeilijk toegankelijke delen van het gebied hadden verplaatst. Ook de aanwezigheid van veel schaatsers heeft het afschot belemmerd.

De bijvoermotie werd gesteund door CDA, VVD, PVV, ChristenUnie en Verdonk.