Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Het kwakzalvend verzet

New York, 24 maart.Een Amerikaanse vriend wiens moeder een Nederlandse achternaam heeft, wilde haar voor haar verjaardag het land van herkomst laten zien. „Maar denk je dat het wel helemaal veilig is?” vroeg hij. Mankeerde ze iets, was hij bang dat ze onderweg ziek zou worden? „We hebben in Nederland uitstekende dokters”, zei ik. Dat was juist het probleem. Deze vrouw werd 75 en was zo gezond als een vis. Maar gesteld dat ze bijvoorbeeld een griepje zou krijgen, hoe groot was dan de kans dat de dokter haar voor euthanasie zou voordragen? Zou ze dan nog levend terugkomen?

Hoe kwam hij daar in ’s hemelsnaam bij? Van serieuze mensen had hij gehoord dat de Nederlandse gezondheidszorg nu zo ver was gevorderd, dat ouden van dagen die volgens medisch specialisten gedoemd waren het laatste restje van hun leven uitzichtloos voort te sukkelen, op advies van een medische raad deskundig uit hun lijden werden verlost. Blijkbaar heb ik hem overtuigend tegengesproken. Ze zijn naar Vlissingen gegaan, waar zijn betovergrootvader geboren is, en mevrouw, nu 88, is nog springlevend.

Met een meerderheid van zeven stemmen heeft het Huis van Afgevaardigden dit weekeinde Obama’s gezondheidswet aangenomen. Naar Europese maatstaven gemeten is het niet meer dan vanzelfsprekend dat in een beschaafd land de zorg eindelijk op een fatsoenlijke manier wordt geregeld. Een 43 miljoen Amerikanen waren bij ziekte aan hun lot overgeleverd, en het aantal sterfgevallen per jaar, door gebrek aan tijdige zorg, is volgens de meest pessimistische schatting 34.000. Hoe is het dan mogelijk dat deze wet zo lang een zo wijd verspreid en verbitterd verzet heeft veroorzaakt?

In het algemeen hebben Amerikanen een diep wantrouwen tegen wat big government wordt genoemd, een overmaat van staatsbemoeienis met het particuliere leven, en dus ook collectieve regelingen van de overheid die de burger in zijn vrijheid beperken terwijl hij meer belasting moet betalen. Op zichzelf een begrijpelijk standpunt. Maar probeer in de zuidelijke staten niet hem zijn recht op het bezit van een vuurwapen af te nemen. Dat staat gelijk aan de uitnodiging tot een revolutie. Geen politicus zal het trouwens nu in zijn hoofd halen de National Rifle Association aan te pakken. Laat dat aan Michael Moore over, en bovendien, het is niet aan de orde. Het rechts Republikeins verzet heeft andere wortels. Het is opgeleefd in Obama’s verkiezingscampagne, toen hij, in het bijzonder door godsdienstig rechts, op de meest absurde manier is belasterd. Hij zou in het geheim moslim zijn, was bevriend met een terrorist, wilde van Amerika een socialistische staat maken, enz. Dat werd allemaal in volle ernst verteld door de profeet van de talkradio, Rush Limbaugh, en de vervaarlijke Glenn Beck van het televisiestation Fox News, dat tot het media-imperium van Rupert Murdoch hoort. Na de verkiezingen is het even gekalmeerd, maar toen het ernst werd met de gezondheidswet is het verbaal geweld weer in volle hevigheid opgeleefd. Beck heeft Obama een racist genoemd, „met een diep gewortelde haat tegen de blanken en hun cultuur”. Hij zou het plan hebben om death-panels te laten beslissen of bejaarden al dan niet geëuthanaseerd moeten worden. Mike Huckabee, voormalig Republikeins kandidaat voor het presidentschap, verklaarde over het economisch beleid van Obama, „dat dit koren op de molen van Lenin en Stalin zou zijn geweest”. De Tea Party-beweging leek zich tot een conservatief-revolutionaire factor te ontwikkelen en heeft zich berucht gemaakt door openlijk racistische agitatie. En terzijde gezegd, hierin past ook de beschuldiging van generaal John Sheehan, die de schuld van de tragedie van Srebrenica in 1995 geeft aan Nederlandse homoseksuele soldaten van wie iedereen begrijpt dat ze te laf zijn om te vechten.

Rechts Republikeins heeft met de benoeming van George W. Bush door het hooggerechtshof zijn macht opnieuw gevestigd. Daarna is de natie door leugens en waanvoorstellingen verstrikt geraakt in twee oorlogen die nog niet zijn afgelopen en gigantische kapitalen blijven verslinden. En intussen is het Westen in zijn geheel door de nog steeds durende economische crisis overvallen. Tegenover de politiek van de Democraten weet de oppositie op de uiterste rechtervleugel niets anders te stellen dan geschreeuw waarvoor een kwakzalver zich zou schamen. Dat is niet louter een Amerikaans probleem. Als de leidende natie van het Westen zich in zulke moeilijkheden bevindt, heeft in meerdere of mindere mate het hele bondgenootschap daaronder te lijden.

De vraag is dus welke betekenis deze Democratische overwinning zal hebben. Je kunt niet zeggen dat Obama sinds zijn inhuldiging niet zijn best heeft gedaan om de bakens van zijn voorganger drastisch te verzetten. Maar over de verkiezingen in Irak blijven de partijen dodelijke ruzies maken en het Pentagon overweegt nu de Afghaanse boeren toch nog maar even de verdiensten van de papaverteelt te gunnen. Overigens zijn die vraagstukken even op de achtergrond geraakt. Na de gezondheidszorg gaat het nu weer om de economie. Er zit weer groei in: het laatste kwartaal van vorig jaar met 5,7 procent. Deze regering heeft het land voor een totale ineenstorting behoed. Maar intussen zijn wel acht miljoen banen verloren gegaan en in januari van dit jaar was omstreeks 10 procent werkloos. Ook dat vertaalt zich in politieke onvrede.

Over zeven maanden komt met de tussentijdse verkiezingen de volgende krachtmeting. Vergelijk het even met Nederland. Een electoraat in ongeduld en boze onzekerheid en in Amerika een leiderschap dat zich iedere dag opnieuw moet bewijzen tegen een bloeddorstige oppositie. Een vorm van redelijkheid tegen de radicale kwakzalvers. Dat is de overeenkomst.

Reageren kan op nrc.nl/hofland