Vervuild water grootste doder

Jaarlijks sterven meer mensen ter wereld aan vervuild water dan aan alle vormen van geweld, inclusief oorlogsgeweld. Dit meldden de Verenigde Naties gisteren in een speciaal op Wereld Waterdag gepubliceerd rapport. 3,7 procent van alle overlijdensgevallen is aan water gerelateerd; dat zijn miljoenen doden per jaar. (AP)