OM verwerpt kritiek Peter la S.

De kritiek van Peter la S. over de manier waarop hij als kroongetuige door het Openbaar Ministerie is behandeld, mag voor de rechtbank geen rol spelen bij de beoordeling van zijn verklaringen in dit liquidatieproces. Onderzoek door de rechtbank naar de manier waarop La S. door het Team Getuigenbescherming behandeld wordt, is daarom niet nodig.

Dat betoogde officier van justitie Betty Wind vanochtend voor de rechtbank in Amsterdam in reactie op het betoog van La S. dat hij niet langer bereid is om als kroongetuige tegen tien verdachten in deze strafzaak op te treden. La S. zou zijn „voorgelogen, bedrogen en gemanipuleerd” door het Openbaar Ministerie. Bovendien zouden zogeheten zogeheten vertrouwensgesprekken met zijn advocaat zijn afgeluisterd.

Volgens Wind is La S. in 2006 enige tijd ‘getapt’, na tips over bedreigingen, waarbij ook geheimhoudersgesprekken zijn afgeluisterd. Maar die laatste gesprekken zijn niet beschikbaar gesteld aan de behandelend officier en uiteindelijk ook vernietigd.

Volgens Wind zijn met La S. afspraken gemaakt over strafvermindering in ruil voor de verklaringen. Zijn plek in een getuigenbeschermingsprogramma staat volgens Wind in deze strafzaak los van die deal. „De wet voorziet ook niet in een toetsing daarvan door de strafrechter”, aldus Wind.

Justitie verwerpt ook de kritiek dat La S. onvoldoende geïnformeerd is over de omvang van de strafzaak en de risico’s die hij vervolgens zou lopen. Hij heeft gesproken over dertien moordzaken en verklaringen afgelegd over een groot aantal verdachten. „De ernstige dreiging op zijn leven kan geen verrassing zijn geweest, daarom wilde hij juist bescherming.”