Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

'Niet generaliseren over gedrag burger'

“Te generaliserende negatieve uitspraken doen is niet alleen contraproductief, maar ook niet behoorlijk.” Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer wijst bestuurders in zijn jongste jaarverslag op pag. 26 er op dat het ook anders kan. De belastingdienst gaat veel beter om met wangedrag dan burgemeesters. Constant klagen heeft  een ‘aanzuigende’ en geen matigende werking.Veel politieke ophef en media-aandacht over

brenninkmeijer“Te generaliserende negatieve uitspraken doen is niet alleen contraproductief, maar ook niet behoorlijk.” Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer wijst bestuurders in zijn jongste jaarverslag op pag. 26 er op dat het ook anders kan. De belastingdienst gaat veel beter om met wangedrag dan burgemeesters. Constant klagen heeft  een ‘aanzuigende’ en geen matigende werking.Veel politieke ophef en media-aandacht over hooligans of geweld tegen publieke functionarissen vormt een ‘zelfstandige factor in de escalatie.’

De Belastingdienst doet dat volgens Brenninkmeijer beter. Hoewel geplaagd door wanbetalers, belastingontwijkers en zwartgeldspaarders laat staatssecretaris, thans minister De Jager (CDA, financiën) zich niet negatief uit over de treurige belastingmoraal van de burger. Geen pleidooien voor meer controle, hardere sancties, steviger optreden of andere retoriek waarmee de bedreigde  rechtsorde doorgaans in het openbaar wordt besproken. Maar juist positieve signalen. De belastingdienst vertelt dat er een pardonmogelijkheid is voor zwartspaarders en dat daar veel gebruik van wordt gemaakt. Zo wordt psychologisch slim de nadruk gelegd op de groep die zich aan de wet conformeert. Tegen de ‘kleine groep’ die zich er niet aan houdt, wordt hard opgetreden. Daarmee wordt de positieve houding van de burger onderstreept.

Zie hier hoe De Jager in het tv-programma Pauw & Witteman de successen van de pardonregeling uitlegt:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=adOgEGEP0ko[/youtube]

De ombudsman legt dat naast de korpsbeheerder die stelt dat er ‘steeds meer hooligans’ komen van wie de politie steeds meer problemen ondervindt. Dan doet het bestuur volgens hem een voorspelling die vanzelf waar wordt. De nadruk wordt zo gelegd op de kleine groep die zich misdraagt: die trekt de meeste aandacht, heeft kennelijk het grootste belang en wordt daarmee in de ogen van de groep potentiële meelopers juist aantrekkelijk om bij te willen horen. Hetzelfde effect ziet de ombudsman bij de negatieve politieke en media aandacht voor jonge Marokkaanse Nederlanders. Bestuurders die ‘kutmarokkaantjes’ almaar centraal stellen, heffen ze ook op het schild: kennelijk is de groep die zich misdraagt belangrijk en dus aantrekkelijk om bij te willen horen.

Dat geldt ook het geweld tegen politie- of ambulancepersoneel. Juist door steeds te hameren op incidenten en de nadruk op afstraffen van antisociaal gedrag, wordt vergeten om prosociaal gedrag te stimuleren. Het blijven immers relatief kleine groepen die zich misdragen, zegt de ombudsman. De meeste voetbalbezoekers, feestgangers of bezoekers van de Eerste Hulp misdragen zich niet. Net als de meeste belastingbetalers. Het bestuur moet een duidelijk verschil blijven maken tussen die groepen in de communicatie.

Anders wordt de verhouding met de burger op scherp gezet - het overgrote deel van hen is immers welwillend, bereid om de wet te volgen en behoeft niet met sancties te worden bedreigd. Spreek hen positief toe. Laat zien dat de ME doorgaans hooligans prima in toom houdt en in staat is om veilig voetbal- of festivalbezoek te organiseren.  ”De overheid - en in het bijzonder bestuurders en politici - moeten voorzichtig zijn met het creëren van negatieve beelden over groepen”, aldus Brenninkmeijer. Lees hier een bericht over zijn jaarverslag.

En hier een korte samenvatting door Brenninkmeijer zelf, voor Binnenhof tv.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_0s_LxYya1k[/youtube]

Wat vindt u? Versterken bestuurders wangedrag door daar eenzijdig nadruk op te leggen?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.