Hagoort laakt plan van D66 voor omroep

Bestuursvoorzitter Henk Hagoort van de publieke omroep voorziet „een kaalslag” als er voor 150 miljoen euro wordt bezuinigd zoals D66 in een conceptverkiezingsprogramma voorstelt.

De publieke omroep krijg nu jaarlijks 700 miljoen euro. D66 wil bezuinigen door de Wereldomroep op te heffen, het aantal omroepen te verminderen tot tien en minder te besteden aan sportrechten.

Hagoort schrijft in een brief aan D66 dat hij begrijpt dat ook Hilversum moet bezuinigen. „Maar deze percentages leiden tot een marginalisering van betekenisvol publiek en cultureel erfgoed.”

Ton F. van Dijk, voorzitter van de organisatie van onafhankelijke producenten (OTP), zegt in een reactie: „Dit voorstel kost heel veel banen en tast de toonaangevende positie aan die de creatieve industrie in Nederland wereldwijd heeft.” In 2008 werkten bij de publieke omroep 3.864 mensen. Bij toeleverende bedrijven werken een paar duizend mensen.

De mediaparagraaf is opgesteld door Ruud Hendriks, medeoprichter van Het Gesprek en commissaris bij NRC Media. Volgens D66 gaat het om een achterhaalde versie. Op het partijcongres van D66 medio april wordt het definitieve programma vastgesteld.

De mediaparagraaf kwam mede tot stand op basis van gesprekken met bestuurders, producenten en omroepdirecteuren. Lucas Goes, algemeen directeur van BNN en D66-lid, werd geraadpleegd. „Disproportioneel en inconsequent”, noemt hij de uitgelekte besparingen. Goes: „Positief is dat D66 uitgaat van een brede taakopvatting voor de publieke omroep, maar de bezuinigingen veroorzaken een spiraal naar beneden.”

Rik Rensen, hoofdredacteur van Radio Nederland Wereldomroep, is verbaasd over de conceptplannen waarin de Wereldomroep zou verdwijnen. Hij denkt dat die door de versnelde verkiezingen onzorgvuldig zijn gemaakt.

In de conceptversie stelt D66 verder voor het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) op te heffen. Deze bezuiniging van 35 miljoen euro zou betekenen dat 325 musici hun baan verliezen. Anton Kok, directeur van het Muziekcentrum van de Omroep: „De functie van het MCO ontstijgt de omroep. Als je bezuinigt, moet je álle orkesten tegen het licht houden.”

Ook het Concertgebouw zou zwaar geraakt worden door de bezuinigingen, zegt directeur Simon Reinink. ,,Wij zouden onze twee breedste en toegankelijkste series verliezen.”