Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Politiek

De boel

Boze tongen beweren dat Nederland volledig versnipperd is geraakt, wat zeg ik, ja totaal onbestuurbaar dreigt te worden. Geen enkele denkbare coalitie heeft nog een meerderheid. Oud-minister Hans Hoogervorst pleitte daarom in allerijl maar voor een verhoogde kiesdrempel van minimaal 7,5 zetel – om nog enige orde in de electorale chaos te scheppen. Goed idee Hans: een kiesdrempel die alleen de Dierenpartij en de SGP niet halen.

Dat scheelt een hoop.

Allemaal luchtfietserij natuurlijk, want het Nederlandse politieke landschap is juist nog nooit zo helder en overzichtelijk geweest als nu. Sterker nog, ons land is eindelijk – net als de rest van de beschaafde wereld – van een verzuilde bende veranderd in een keurig Tweestromenland. In de Verenigde Staten heb je de Democraten en de Republikeinen, in België de Vlamingen en de Walen, in Irak de sjiieten en de soennieten, in Rwanda de Hutu’s en de Tutsi’s – en in Nederland heb je de Hitsers en de Sussers.

Het standpunt van de Hitsers is duidelijk: zij vinden het ronduit schandalig hoe de boel in ons land uit de hand is gelopen en willen daarom dat de boel nu eens keihard wordt aangepakt. De boel maar blijven aankijken en gedogen, dat kan gewoon niet langer – het is de hoogste tijd om de boel wakker te schudden en op scherp te zetten. Daarom zeggen de Hitsers: gewoon de boel verbieden en wie dan nog de boel verstiert, kan zijn boeltje pakken en vertrekken.

Dat stuit de Sussers natuurlijk tegen de borst. Zij willen de boel namelijk het liefst zoveel mogelijk bij elkaar houden – en dan helpt het niet als de boel zo op de spits gedreven wordt. Want voor je het weet escaleert de boel, en als de boel eenmaal aan het escaleren is, dan duurt het meestal niet lang meer of de boel valt uit elkaar. De vraag is dan ook of de boel niet eerst bij elkaar moet worden gebracht voordat ze bij elkaar gehouden kan worden. Om daarachter te komen, pleiten de Sussers voor het instellen van een ambtelijke werkgroep, de commissie-Boelema – niet om de boel op de lange baan te schuiven, maar om de boel nog eens grondig te onderzoeken.

En uiteindelijk zullen ze allemaal wel weer de boel de boel laten, ben ik bang.

Rob Wijnberg