Correcties & aanvullingen

Obama

In het artikel Zorgplan VS bespaart 138 mild in 10 jaar (vrijdag 19 maart, pagina 4) wordt Indonesië ten onrechte het geboorteland van de Amerikaanse president Barack Obama genoemd. Obama is in 1961 in Honolulu, Hawaï geboren. Van zijn zesde tot zijn tiende woonde hij in Indonesië

Graphic

In de graphic bij het artikel Meer mogelijk maken met minder (donderdag 18 maart, pagina 17) kloppen de cijfers in de linker taartgrafiek niet. Het totaal aan met premies gefinancierde sociale zekerheid bedraagt niet 50,5 miljard euro, maar 40,0. De uit premies gefinancierde AOW bedraagt niet 29,9 miljard, maar 19,8. De uit premies gefinancierde arbeidsongeschiktheidsregelingen bedragen niet 11,3 miljard, maar 11,0. En de Algemene Nabestaandenwet niet 1,1 maar 1,0 miljard euro. In het artikel zelf staat dat het totale budget van Sociale Zaken (inclusief premies) ruim 77 miljard euro bedraagt. Dit moet ruim 67 miljard euro zijn.