Bloggen voor verandering

Blogs kunnen een katalysator zijn voor verandering, zeggen drie Egyptische bloggers die in Nederland waren. Ze vertelden over hun pogingen hun land te veranderen. Hun blogs moeten mensen bewust maken van de problemen, maar echte hervorming moet van het regime komen.

pagina 6 en 7