Ambtenaar ontslagen na verkoop huis Leers

De gemeente Maastricht beëindigt het dienstverband van haar topambtenaar Nico Nollen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is sprake van verstoorde relaties.

Nollen, in Maastricht verantwoordelijk voor het binnenhalen van Europese subsidies, was aandeelhouder van het bedrijf dat burgemeester Leers in 2006 een nog te bouwen villa in Bulgarije verkocht. De ambtenaar kan tot en met juli deelnemen aan een reïntegratietraject. De woordvoerder weigert verder commentaar, omdat het een personele aangelegenheid betreft.

Paul Brouwers, advocaat van de ambtenaar, spreekt van „een eenzijdig ontslag, weliswaar eervol, maar met de nodige onplezierige kanttekeningen”. Pogingen om samen tot een minnelijke oplossing te komen, liepen tot nu toe op niets uit, zegt de advocaat. Hij verbaast zich over de argumenten die worden aangedragen als ontslaggrond. „Mijn cliënt wordt onder meer verweten dat hij het huis heeft verkocht aan Leers en zijn familie. Dat is vreemd: hij had toestemming voor zijn aandeelhouderschap, het bedrijf verkocht de villa en de gemeente weet dat al vier jaar.”

De ambtenaar neemt waarschijnlijk geen genoegen met het ontslag.

Leers trad in januari terug als burgemeester. Een meerderheid van de gemeenteraad vond dat door zijn optreden in de villa-affaire een onwerkbare situatie was ontstaan.