Psychiaters over hun vak

dvd hoes Kijken in de ziel

dvd

Kijken in de ziel

Een serie van Coen Verbraak ****

Coen Verbraak ondervraagt in de tv-serie Kijken in de ziel van de RVU twaalf psychiaters over hun vak. Goed duidelijk wordt dat psychiatrie zich niet zomaar een beetje met slechte humeuren of levensvragen bezighoudt, maar met ernstige psychische ziekten. Over wat psychiatrie daarbij vermag, lopen de mening van de geïnterviewden drastisch uiteen.

De serie moet het een beetje hebben van voyeuristische nieuwsgierigheid: je wilt wel eens weten wat er gebeurt in die spreekkamers, en hoe geestelijk gezond die psychiaters zelf zijn. Verbraak voldoet hieraan door de psychiaters vaak naar hun eigen ervaringen te vragen. Hij weekt daarbij opmerkelijke bekentenissen los, zoals bij de man die voor zichzelf een heroïsch verleden als verzetsheld en alpinist verzon – het soort fabuleren waarvoor hij tezelfdertijd zijn patiënten behandelde.

De zware nadruk in de serie op het therapeutisch nut van de psychiatrie levert één beperking op: aan de uitvinding en basisgedachten van de psychoanalyse wordt nauwelijks aandacht besteed. Freud komt maar één keer aan bod, en dan nog terloops.

raymond van den boogaard

    • Raymond van den Boogaard