Op mijn patersschool was de sfeer uitstekend

NRC Handelsblad besteedt veel ruimte aan het misbruik door rooms-katholieke geestelijken. Zelf heb ik in die jaren op een patersschool gezeten. Niemand van mijn vrienden, familie, klasgenoten heeft ooit iets bespeurd wat erop zou lijken. De sfeer was er altijd uitstekend.

F. Vonken

Amsterdam

    • F. Vonken