nrc.nl/opinieblog

Is in de VS de markt uit de gratie?

Obama’s zorgplan is aangenomen. Onverzekerden moeten een ziektekostenverzekering nemen. De premie voor mensen met een laag inkomen wordt gesubsidieerd. Nemen de VS nu afstand van hun geloof in marktwerking?