Kritiek na brief paus over misbruik

Met „zorg”, „spijt”, en vol „ontzetting” heeft paus Benedictus XVI dit weekend in zijn langverwachte brief aan de Ierse katholieken gereageerd op de misbruikaffaires binnen de Ierse Rooms-Katholieke Kerk. De kerkvorst sprak van „criminele en zondige daden” die behalve „immens leed” ook „grote schade” aan de Kerk en het priesterschap hebben berokkend. Geestelijken die kinderen misbruikten moeten zich verantwoorden „voor God en voor de relevante tribunalen”. Bisschoppen hebben „vaak inadequaat gereageerd”. Slachtoffers dienen de hoop niet te verliezen en op Jezus en de Kerk te blijven vertrouwen, schrijft de kerkleider.

Benedictus heeft geen nieuwe richtlijnen en ook geen concrete strafmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Benedictus riep zijn bisschoppen op „met daadkrachtige actie” de „waarheid boven water te krijgen en te voorkomen dat de misstanden zich kunnen herhalen”. De aangerichte schade zal „niet gemakkelijk” kunnen worden hersteld. Gebed is geboden, aldus de paus.

In zijn brief noemde de paus de secularisering van de Ierse samenleving en de te vrije interpretatie van de conclusies van het Tweede Vaticaans Concilie als hoofdoorzaken voor de misstanden. Er bestonden zijns inziens wel degelijk kerkelijke regels om het misbruik aan te pakken, maar de straffen zijn niet opgelegd. Selectieprocedures van priesterkandidaten en scholing voldeden niet aan de eisen. Ook was er een „misplaatste neiging” om „de goede naam van de Kerk te beschermen en schandalen te voorkomen”.

In veel landen hebben katholieken teleurgesteld gereageerd op de brief. De critici missen concrete maatregelen. Ook is het ontbreken van verwijzingen naar de misbruikaffaires in Duitse, Nederlandse, Oostenrijkse en Zwitserse instellingen als een gemis ervaren.

Gisteren tijdens het Angelus-gebed op het Sint-Pietersplein hield Benedictus 50.000 toehoorders voor de zonde onverzettelijk te bestrijden, maar de zondaars vergevingsgezind tegemoet te treden. „Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, citeerde hij Jezus.

Misbruik: pagina 3

Ierland: pagina 4