Heb je in de ruimte bereik met een mobiele telefoon?

In de toekomst hoopt Anne Sophie Haanen (13) uit Zoeterwoude-Dorp een keer de ruimte in te gaan. Ze wil daar dan graag met haar vrienden sms’en. Haar vraag is dan ook of je met een mobiele telefoon bereik hebt in de ruimte.

Nee, je hebt geen bereik met je gsm in de ruimte, zegt Jasper Bouwmeester, ruimtevaartonderzoeker aan de TU Delft. Er zijn twee problemen. „Ten eerste gaat het om een hele grote afstand. Zendmasten voor mobiele telefonie op aarde hebben maar een beperkt bereik, gelimiteerd tot enkele tientallen kilometers hoog.” Het International Space Station vliegt op zo’n 350 kilometer afstand van de aarde. Contact met een mobiele telefoon is dan dus onmogelijk. „Je hoort alleen maar ruis en hebt geen enkel streepje bereik.”

Daarnaast speelt het dopplereffect een rol. Dit verschijnsel houdt in dat er een snelheidsverschil is tussen zender en ontvanger, waardoor het signaal vervormd wordt. De snelheid in een baan om de aarde is erg groot; een gewoon mobieltje kan de daardoor optredende vervorming niet compenseren en dus is er geen contact, legt Bouwmeester uit.

Een communicatiemiddel dat wel zou kunnen werken en waar men al een tijdje over nadenkt is een ‘bewaar-en-verstuur’-netwerk in de ruimte. Een soort ruimte-internet, zegt Erik Fledderus, programmamanager Toekomstig Internet Gebruik bij onderzoeksinstituut TNO.

Je zou je kunnen voorstellen, zegt Fledderus, dat er in de toekomst een basis op de maan of op Mars is. Vanaf daar zou je met een apparaat je sms-berichten kunnen versturen naar een verzamelpunt. „Vanaf dat punt worden de berichtjes op een bepaald moment van de dag via één of meerdere satellieten naar de aarde verstuurd. Natuurlijk is dat nog toekomstmuziek. Voorlopig zijn er nog geen huizen op Mars of op de maan.”

Walter de Boer

    • Walter de Boer