GroenLinks bezuinigt fors

Om de economie duurzamer en groener te maken, het marktdenken te bestrijden en Nederland toekomstbestendig te maken, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Dat is de centrale boodschap van GroenLinks, in het vanmiddag gepresenteerde programma voor de verkiezingen van 9 juni.

De partij wil miljarden investeren in onderwijs om als „kenniseconomie” uit de crisis te komen. Om de investeringen te betalen en het overheidstekort in 2015 toch terug te brengen naar 1 procent van het bruto binnenlands product, wil GroenLinks de komende regeringsperiode 16 miljard structureel bezuinigen en de lasten met 3 miljard verzwaren.

De partij wil minder investeren in wegenbouw en de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF „per direct” schrappen. Ook de zorgtoeslag en de ‘aanrechtsubsidie’ worden afgeschaft, hogere inkomens krijgen minder kinderbijslag. De maximale WW-duur wordt beperkt tot één jaar. Daarna moeten werklozen zich scholen of (vrijwilligers)werk doen, in ruil voor het minimumloon. Ook wil GroenLinks het aantal ministeries terugbrengen tot acht, en provincies en waterschappen samenvoegen in zeven ‘landsdelen’.

De 3 miljard euro lastenverzwaring bestaat onder meer uit meer ‘groene belastingen’ en minder belastingkortingen voor grote bedrijven.

Om de structurele tekorten verder terug te dringen, wil GroenLinks vanaf 2015 de hypotheekrenteaftrek „rustig en geleidelijk afschaffen”. Ook verdwijnt het recht op AOW bij 65 jaar. Het recht op AOW wordt afhankelijk gemaakt van het aantal arbeidsjaren.