Geef les in politiek

Marnix van Rij stelt dat het tijd is voor hervorming van de democratie (Opinie, 17 maart). Hij doet hiervoor een aantal voorstellen, maar die zijn niet genoeg om de crisis in onze democratie op te lossen. Deze komt namelijk niet voort uit een achterhaalt kiesstelsel, maar uit een structurele onwetendheid ten aanzien van ingewikkelde maatschappelijke problemen. Het Haagse gekonkel is dan ook voor weinigen te begrijpen. Populisten die zich afzetten tegen de regering en een eenduidige oplossing bieden stijgen in populariteit. Tevens overheerst het optreden van politici in de media het publieke debat, terwijl de nadruk zou moeten liggen bij inhoudelijke standpunten. Het is naar mijn inziens van belang dat er in het huidige onderwijs veel meer ruimte wordt vrijgemaakt voor lessen over politiek en maatschappij. Dit heeft tot doel om mensen van jongs af aan bewust te maken van de politiek en in hoeverre die invloed heeft op hun leven. Alleen op die manier kan men van het volk een oprecht democratisch betrokken electoraat maken.

Luc van Hassel

Utrecht

    • Luc van Hassel