Tot de laatste mug 3

Wetenschapsbijlage 20-02 en 13-03-10

Bart Knols pleidooi voor het uitroeien van de malariamug om zo de ziekte een halt toe te roepen heeft briefschrijver dhr. Van der Zwaag ertoe verleid Knols de diagnose ‘denkraamvernauwing’ op te plakken. Hij stelt dat, als je de malariamug uitroeit, je waarschijnlijk problemen krijgt met voedsel- en watertekorten door bevolkingstoename. In zijn reactie op deze ingezonden brief verwijt Van Schayk hem dat we dan dus die miljoenen doden en zieken door malaria moeten accepteren. Hij vindt dat ethisch volstrekt inacceptabel. Er zitten meerdere kanten aan het probleem:1. Het lijkt me praktisch onmogelijk om wereldwijd de malariamug uit te roeien. Er zijn slechte ervaringen mee opgedaan in het verleden (DDT).Bovendien is het maar de vraag of we werkelijk weten wat we doen – en dan doel ik op onbekende / onverwachte bijwerkingen van de gebruikte middelen (insecticiden) op de lange termijn. Wat wel kan is het verminderen van de hoeveelheid broedplaatsen van de mug (onder andere door te zorgen voor minder stilstaand water bijvoorbeeld door schoonhouden van afvoergoten).2. Van der Zwaag heeft wel een punt, want er is al een groot probleem: bijna één miljard mensen heeft chronisch honger, hetgeen samen met andere factoren (bijvoorbeeld slechte hygiëne, onveilig drinkwater) leidt tot ondervoeding en deficiëntieziekten. Daarbij komt nog dat de verwachte groei van de wereldbevolking enorm zal zijn (2008: 6,7 miljard wordt in 2050: 9,2 miljard) en dat we per jaar nu al ruimschoots méér consumeren dan de aarde op kan brengen. Conclusie: we plegen met zijn allen ernstig roofbouw op de aarde . Hoe ethisch verantwoord is dat?3. Momenteel wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin (onder andere in het Radboud Ziekenhuis Nijmegen). Dat biedt een veel beter perspectief op uitroeien van de ziekte,maar zal ook bijdragen aan het nog groter worden van het andere probleem.

K. Bijlsma

Schayk

    • K. Bijlsma