Te slap tegen hartziekten en kanker

Wetenschapspagina, 09-03-10

De overheid zou volgens Mackenbach meer verantwoordelijkheid moeten nemen om het leefgedrag van de bevolking te verbeteren, en wijst op Engeland en Zweden (‘Nederland is te slap tegen hartziekten en kanker’). Inderdaad is in Engeland het zoutgebruik, de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten, de laatste tijd verminderd dank zij de actie van een groep gezondheidswerkers onder leiding van de onvermoeibare professor Graham MacGregor. Merkwaardigerwijs heeft een nog veel spectaculairder succes in Finland vrijwel geen aandacht getrokken. Daar is 30 jaar geleden een campagne gestart om de bevolking bewust te maken van de ongunstige invloed van zout op de gezondheid. Het begon met een serie artikelen en editorials in de grootste invloedrijke krant Helsingin Samomat. Dit werd gevolgd door andere kranten, televisie en radio. Ten slotte heeft het ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid in 1993 een aantal regels en wetten uitgevaardigd die de voedselindustrie verplichten om het zoutgehalte op hun producten te vermelden en een ‘hoog zoutgehalte!’-waarschuwing aan te brengen. Nog effectiever bleek een ‘extra gezond’-label als het zout- (en ook het vet)gehalte lager is dan van het gemiddelde product. Deze maatregelen hebben het zoutgebruik van de bevolking met eenderde verminderd. Dit ging gepaard met een daling van de gemiddelde bloeddruk met 10 mmHg en een vermindering van 75-80 procent in de sterfte aan beroertes en hartaanvallen! Een dergelijk effect is met individuele behandeling niet te bereiken.

Dr.E.J. Dorhout Mees

Vorden

    • Dr.E.J. Dorhout Mees