Ook met stemcomputer is controle mogelijk

De argumenten die Rop Gonggrijp aanvoert om stemcomputers in het algemeen en de nieuwe versie met ‘kassabonnetjes’ af te wijzen (Opinie & Debat, 13 maart) zijn volstrekt onzinnig. Met enkele zorgvuldige procedures is de betrouwbaarheid vooraf, tijdens en na het stemproces voldoende te garanderen. Vooraf kan deponeren van software en certificatie van software en machines plaatsvinden, evenals het controleren van (door de gemeenten!) correct ingevoerde kieslijsten. Het wemelt van de machines waar toetsing, ijking en certificatie de betrouwbaarheid in het maatschappelijk verkeer garanderen. Tijdens het stemproces kan de kiezer de afgedrukte naam (op de ‘kassabon’) controleren, terwijl zowel vooraf als achteraf (vanuit de stembus) controle mogelijk is op de correspondentie tussen naam en barcode. Dat kan steekproefsgewijs zowel vooraf als achteraf bij het natellen van alle bonnetjes. Dat laatste maakt ook een volledige (handmatige) controle van de verkiezingen achteraf mogelijk. En het inbreuk maken op het kiesgeheim door elektronisch afluisteren? Een slimmerik zou evengoed piepkleine cameraatjes boven de stemhokjes kunnen hangen bij het stemmen met het rode potlood.

Hans Schrijver

Adviseur Informatievoorziening, Nieuwegein

    • Hans Schrijver Adviseur Informatievoorziening