nrc.nl/opinieblog

De financiële en economische crisis heeft de Nederlandse economie een dreun toegebracht die nog jaren voelbaar zal zijn. Er is een structureel tekort van 29 miljard euro, zo blijkt uit ramingen die het CPB deze week presenteerde. Het kabinet dat zal worden gevormd na de verkiezingen van 9 juni zal dus stevige keuzes moeten maken om kosten te besparen. Wat denkt u? Waar moet op worden bezuinigd? Of waar moet extra aan worden verdiend? En waar moet vooral niet op worden bespaard?