N-Brabant beperkt groei veehouderij

Noord-Brabant legt per direct de groei van veehouderijen aan banden. Nieuwbouw op kale grond is nergens in de provincie meer toegestaan. De maximale omvang van stallen wordt 1,5 hectare.

Dat was gisteren de uitkomst van een tien uur durend debat in de Provinciale Staten over een burgerinitiatief tegen megastallen. Dat werd ondertekend door ruim 33.000 Brabanders.

Er blijven wel uitzonderingen mogelijk. Bedrijven die willen uitbreiden om aan strengere eisen voor dierenwelzijn te voldoen, mogen bouwen op meer dan 1,5 hectare. Ook in speciaal voor de intensieve veehouderij aangewezen gebieden mogen stallen groter zijn.

„De volksgezondheid staat nu voorop en dat dwingt ons nieuwe keuzes te maken”, zei Jan Verhoeven van de VVD aan het begin van het debat in Den Bosch. Ook andere partijen benadrukten dat verdere schaalvergroting in de veehouderij onwenselijk is. Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren: „Noord-Brabant kent nu al de grootste veedichtheid van Nederland. Op elke Brabander zijn er veertien dieren.”

Johan Martens van GroenLinks: „We importeren voer, we exporteren vlees en we blijven met de stront en de ziektes zitten.” De grootste partij, het CDA, kwam op voor de boerenbelangen. Woordvoerder Conny Kerkhof: „Hoe kan een boerenbedrijf investeren in duurzaamheid zonder te mogen uitbreiden om kosten terug te verdienen?”

Teleurstelling overheerste na afloop van het debat. Boeren vrezen financiële problemen. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief gaan de maatregelen niet ver genoeg.

Varkensboer Maarten Rooijakkers luisterde gisteren zuchtend naar de vijftig moties die in stemming werden gebracht. Door dit besluit zullen meer boeren sneller stoppen, voorspelt hij. „In 2013 mogen boeren minder ammoniak uitstoten en moeten dieren meer leefruimte hebben. Veel ondernemers kunnen die slag niet maken als ze niet mogen uitbreiden”, aldus Rooijakkers.

Sonja Borsboom, die het woord voerde namens de indieners van het burgerinitiatief, na afloop van het statendebat: „Partijen bezigen ferme taal, maar uiteindelijk nemen ze geen forse maatregelen.” Er zijn veel uitvluchtroutes mogelijk voor boeren om toch te blijven uitbreiden, vindt Borsboom. „Zo dwing je boeren niet serieus na te denken over een andere werkwijze.”

Tweede Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks zei gisteren dat GroenLinks een landelijk verbod wil op megastallen. Hij komt in april met een voorstel. Dan buigt de Kamer zich over dit onderwerp. Dibi noemt megastallen „een ramp voor het milieu” vanwege de hoeveelheid mest die de dieren er produceren en het veevoer dat ervoor van elders moet komen.