Mevrouw de professor is zeldzaam 2

Wetenschapspagina 09-03-10

Tja, dit gegeven geldt in ieder geval voor Nederland waar de hoogleraarspositie in (hoog) aanzien staat in tegenstelling tot andere landen (Italië, Spanje). Het salaris van een hoogleraar is daar stukken lager dan in Nederland en mannen dingen veel minder naar zo’n job dan hier. De meeste hoogleraren in Italië zijn (u raadt het al) vrouw! Voordeel daarvan is dat veel Italiaanse vrouwelijke studenten het heel normaal vinden dat een hoogleraarsfunctie door een vrouw wordt vervuld. Dat is mooi, zo’n rolmodel. Het percentage Nederlandse vrouwelijke hoogleraren stijgt gelukkig, weliswaar licht maar er is een vooruitgang. Hoe meer vrouwelijke hoogleraren, hoe meer rolmodellen. Het salaris van hoogleraren verlagen zal geen optie zijn, extra steunvormen vanuit de overheid om vrouwen in hun wetenschappelijke loopbaan te ondersteunen zullen meer zoden aan de dijk zetten.

Cecile Raat

Utrecht

    • Cecile Raat Utrecht