Mevrouw de professor is zeldzaam

Wetenschapspagina 09-03-10

In dit artikel wordt een aantal oplossingen besproken voor het nobele streven om het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland te verhogen. Het vervrouwelijken van de benoemingscommissie is er een van. Het zal vast een nieuw taboe zijn te stellen dat deze oplossing refereert aan een ouderwets en achterhaald feministisch uitgangspunt en het resultaat daarom negatief zal zijn. Solidariteit levert geen enkele andere capabele vrouw de hoogleraarspositie op wanneer dit invloed kan hebben op de positie van een andere ‘zuster’, op welke manier dan ook. Waar schaarste valt te verdelen is de eigen, bijzondere positie leidend.

Mw. drs. R. van Altena

Nijmegen

    • Mw. Drs. R. van Altena