Vlaams algemeen hoofddoekverbod opgeschort

Het geplande algemeen hoofddoekverbod in scholen van de Vlaamse overheid is voorlopig van de baan. De Belgische Raad van State heeft een besluit daarover geschorst. Individuele scholen kunnen nog wel een hoofddoekverbod opleggen.

De Raad van State reageerde daarmee op een klacht van een Antwerpse moslima. Vorig jaar september ontstond onrust toen twee scholen in Antwerpen een hoofddoekverbod invoerden. Leerlingen demonstreerden wekenlang. Volgens de directie van de scholen werden meisjes onder druk gezet om tegen hun zin een hoofddoek te dragen.

Het ‘gemeenschapsonderwijs’ besloot daarna een algemeen hoofddoekverbod in te voeren, met ingang van het volgende schooljaar. Het gaat om niet-katholieke scholen van de Vlaamse overheid, waar ongeveer twintig procent van de Vlaamse leerlingen naartoe gaat. Deze scholen worden niet rechtstreeks bestuurd door de overheid maar hebben een overkoepelend eigen bestuur.

Maar de Raad van State betwijfelt of het bestuur van de scholen bevoegd is om een algemeen hoofddoekverbod in te voeren. Volgens de grondwet mag alleen het Vlaamse parlement beslissen over ‘essentiële aspecten van het onderwijs’. De Raad van State heeft daarom nu advies gevraagd aan het Grondwettelijk Hof, de instantie die in België nagaat of de grondwet wordt nageleefd. Het kan een jaar of langer duren voordat het Grondwettelijk Hof met een oordeel komt.

Verschillende politieke partijen vinden dat de overheid nu zelf maar een beslissing moet nemen. Het bestuur van de gemeenschapsscholen is bang dat nu een verwarrende situatie ontstaat.

Meisjes die een hoofddoek willen dragen zouden kunnen denken dat dat weer mag. Maar het staat individuele scholen nog steeds vrij een eigen verbod in te voeren, zoals de scholen in Antwerpen hebben gedaan.