vandaag

In het nieuws:

In Rusland overlegt het Midden-Oostenkwartet over kernwapenreducering in Iran. Hierbij zijn de Russische president Medvedev, VN-chef Ban Ki-moon, de Amerikaanse minister Clinton en EU-buitenlandchef Ashton aanwezig.

De rechter doet uitspraak in de zaak-Nina Brink. De zakenvrouw klaagde de auteur van haar biografie aan, omdat zij daarin naar voren zou komen als dief, fraudeur en slechte moeder.