'Srebrenica viel door Hollands homoleger'

Vijftien jaar na de val van de moslimenclave in Srebrenica weet een Amerikaanse ex-generaal hoe dit kon gebeuren: homoseksuelen verzwakten het Nederlandse VN-bataljon dat de safe area moest beschermen. John Sheehan, ooit hoog bij de NAVO, sprak gisteren op een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat over president Obama’s plan openlijke homoseksuelen toe te laten in het leger. „Het Nederlandse leger laat ook homo’s toe, en u weet wat er in Srebrenica is gebeurd.”

In 1995 werden in en rond Srebrenica 9.210 moslimmannen omgebracht, aldus de jongste aanklacht van het Joegoslavië-tribunaal tegen de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic. Een Nederlands VN-bataljon had als taak de vallei te beschermen tegen de Serviërs. Uit onderzoek van het NIOD bleek dat de militairen met een zwak mandaat werden uitgezonden en dat de voorbereiding tekortschoot.

Sheehan zei in de Amerikaanse Senaat dat Europese landen na de Tweede Wereldoorlog de lat te laag hebben gelegd, waardoor veel legers werden „gesocialiseerd”. Daardoor zouden ze zijn verzwakt.

De oud-generaal beweerde dat deze mening werd gedeeld door Nederlandse leiders in de krijgsmacht. „En hebben die leiders u verteld dat dit kwam doordat er homomilitairen zijn?”, vroeg een Senaatslid. Sheehan bevestigde dit te hebben gehoord van „Hankman Berman”, vermoedelijk doelend op toenmalig chef-defensiestaf Henk van den Breemen.

„Volstrekte onzin”, zei generaal buiten dienst Van den Breemen vanochtend.

Minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) heeft „krachtig” afstand genomen van Sheehans uitspraken. „Schandelijk en een militair onwaardig. Ik wil er verder geen woord meer aan vuil maken.”

President Obama wil een eind maken aan het Amerikaanse don’t ask, don’t tell-beleid, waarbij militairen niet voor hun homoseksualiteit mogen uitkomen en superieuren er niet zomaar naar mogen vragen. Komt een militair ‘uit de kast’, dan volgt ontslag. Het is nog onzeker of de Republikeinen het plan van Obama steunen.