Sluis Haringvliet blijft dicht

De sluisdeuren in de Haringvlietdam worden voorlopig niet op een kier gezet. De plannen om opnieuw zout water binnen te laten gaan nog wel door, maar de uitvoering loopt vermoedelijk ongeveer twee jaar vertraging op.

Rijk en provincie Zuid-Holland zouden de sluizen in december dit jaar deels openstellen. Het zogenoemde Kierbesluit, acht jaar geleden al genomen door de Tweede Kamer, moet leiden tot herstel van getijdewerking en meer en zeldzamere natuur op droogvallende platen, herstel van visstand in de rivieren en meer recreatie.

De Haringvlietdam tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee sluit sinds 1971 het Haringvliet af van de Noordzee om het overstromingsrisico te verkleinen en de veiligheid van het deltagebied te vergroten. Sluizen in de dam worden bij eb geopend om rivierwater op zee te kunnen lozen. Het Haringvliet is sindsdien een zoetwatermeer, waarin de getijdewerking fors is verminderd.

De vertraging is vooral een gevolg van verzet onder boeren en gemeenten, stelt VVD-gedeputeerde Dwarshuis van Zuid-Holland, die met de uitvoering van het Kierbesluit is belast. Door het openen van de dam moeten de innamepunten voor zoet water oostwaarts worden verplaatst en moeten bestaande stelsels van watergangen en -sloten op de nieuwe innamepunten worden aangesloten. Daartoe moet grond van boeren worden aangekocht en moeten gemeenten bestemmingsplannen wijzigen. Dwarshuis: „Sommige gemeenten weigeren. En ook bij grondeigenaren ligt de zaak zeer gevoelig. Er spelen grote emoties.” Ook is volgens Dwarshuis het budget van 35 miljoen euro voor grondaankopen ontoereikend.

Vereniging Natuurmonumenten is zeer teleurgesteld en vreest dat van uitstel afstel komt. „Dit is heel slecht voor de kwaliteit van het Haringvliet en grote Europese rivieren die daar in uitmonden.”

    • Arjen Schreuder