Slechte tijden, goede tijden

Ach ja, de tijdgeest. Bank en verzekeraar ING doet er alles aan om klant, staat en aandeelhouder te laten zien dat ze begrepen heeft dat bankieren ná de crisis anders is dan vóór de crisis. Een back to basics-programma, een nieuw beloningsbeleid en het inperken van de aandeelhoudersmacht zijn daar de uitingsvormen van. Dat laatste punt valt te destilleren uit het gisteren verschenen jaarverslag. ING besloot om, anders dan in het verleden gesuggereerd, de beschermingsconstructie ‘administratiekantoor Stichting ING Aandelen’ overeind te houden.

Eerder zegde het concern toe die constructie wellicht af te schaffen als drie achtereenvolgende aandeelhoudersvergaderingen een opkomst van 35 procent of meer zouden halen. Dat gebeurde in 2007, 2008 en 2009, maar toch blijft de stichting in stand. De reden: ING zit in de nasleep van de crisis in een proces van afsplitsing en reorganisatie.

Als de stichting zou verdwijnen, zouden minderheidsaandeelhouders op de algemene vergadering met wilde voorstellen kunnen komen die de toekomst van ING in gevaar brengen. Zie ABN Amro. De stichting, zo schrijft ING, houdt in haar aard vanzelf rekening met de belangen van de andere belanghebbenden bij ING (lees: werknemers en klanten). Minder macht voor aandeelhouders dus.

Tegelijkertijd geeft ING er blijk van de tijdgeest niet helemaal goed aan te voelen. De op 26 januari gedwongen opgestapte topman Michel Tilmant, zo blijkt eveneens uit de stukken, krijgt in totaal 2,36 miljoen euro aan beloning mee. Dat bedrag (opgebouwd uit 789.000 euro basissalaris, 213.000 euro pensioenpremie en nog eens een jaarsalaris van 1,353 miljoen euro als vroegpensioenregeling) komt omgerekend neer op ruim 90.000 euro per gewerkte dag in 2009. Officieel was Tilmant overigens tot 1 augustus in dienst, maar hij vertrok eind januari toen ING voor de tweede keer staatssteun nodig bleek te hebben.

De transparantie over de opbouw van de beloning van Tilmant laat te wensen over. Twee van de drie bedragen (salaris en pensioenpremie) staan wel keurig in de overzichten. De derde, de 1,353 miljoen, niet. In een voetnoot bij Tilmants beloningparagraaf staat letterlijk dat Tilmant „een uitkering voor vervroegd pensioen heeft gekregen, die berekend wordt op basis van één basis jaarsalaris”. Uit te keren in de komende drie jaar.

De nieuwe bestuursvoorzitter Jan Hommen heeft, sinds hij de positie van Tilmant innam op 27 april 2009, nog geen cent verdiend. Al 327 dagen lang. Dat lijkt zielig, maar ook voor Hommen zal het met terugwerkende kracht ruimschoots worden goedgemaakt.

Egbert Kalse

    • Egbert Kalse