Rwandese gezant ontvlucht Nederland

De Rwandese ambassadeur in Nederland heeft politiek asiel aangevraagd in Ierland. Dat hebben bronnen bevestigd tegenover deze krant. Over het motief van Jean Pierre Bizimana bestaat nog geen zekerheid. Hij was niet bereikbaar voor een reactie.

Op 3 maart verklaarde de Rwandese president Paul Kagame dat Bizimana zijn ontslag had aangeboden, maar Kagame ontkende dat de gezant onder druk was gezet. Bronnen beweren dat Bizimana te weinig informatie aanleverde over in Nederland woonachtige, politieke tegenstanders van Kagame. Sinds de genocide in 1994 zijn tal van Rwandezen naar West-Europa vertrokken. Sommigen voeren op afstand campagne tegen Kagame en de zijnen, die na de genocide aan de macht kwamen. In augustus worden in Rwanda presidentsverkiezingen gehouden.

Bizimana werd op 17 februari in Rwanda verwacht voor de jaarlijkse terugkomdagen voor Rwandese gezanten. Bizimana, ambassadeur in Nederland sinds 13 december 2006, kwam niet opdagen. Hij dook daarentegen op in Ierland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat Bizimana „recentelijk vertrokken is uit Nederland”. Het ministerie was volgens een woordvoerder niet op de hoogte van Bizimana’s asielaanvraag. Onduidelijk is nog waarom de gezant voor Ierland koos. Eén bron zegt dat daar familie van Bizimana leeft.

De Rwandese ambassade bevestigt Bizimana’s vertrek, maar noemt geen reden.

Vervolg Rwanda: pagina 2

Rwanda: lachwekkend

Op de Rwandese ambassade in Den Haag is een tijdelijk zaakgelastigde aangesteld in de plaats van Bizimana. Op de website van de ambassade werd Bizimana vanmiddag nog gewoon aangeduid als ambassadeur.

Europese regels bepalen dat asielaanvragen in principe alleen ingediend kunnen worden in het eerste EU-land dat de aanvrager betreedt, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Over Bizimana is nog te weinig bekend om vast te stellen of hij daadwerkelijk in aanmerking komt voor asiel in Ierland.

Over Bizimana’s motief om Nederland, en Rwanda, definitief achter zich te laten, bestaat ook nog geen zekerheid. Bizimana bood begin vorige maand per e-mail zijn ontslag aan, zo heeft de Rwandese president Kagame verklaard tijdens een persconferentie op 3 maart in Kigali. Bizimana schreef dat zijn werk „moeilijk” werd gemaakt door de tweede ambassadesecretaris, aldus Kagame.

Volgens het Rwandese staatspersbureau noemde Kagame de beweringen van Bizimana ‘lachwekkend’. Geruchten als zou Bizimana onder druk zijn gezet om zijn post te verlaten, deed Kagame af als „pure speculatie”.

Tegenstanders verwijten Kagame al jaren dat hij oppositie monddood maakt. Kagame wijst deze beschuldiging van de hand.

    • Mark Schenkel