Radio 4 (Slot)

Beatrice Boskanovic-Groen stelt in haar ingezonden brief over radio 4 in het Cultureel Supplement van 12 maart de vraag hoe wij Hilversum kunnen overtuigen een klassieke zender te laten voortbestaan.

Het antwoord hierop is: door Hilversum en de landelijke politiek eraan te herinneren dat wij daar recht op hebben. De publieke omroep is er immers, betaald van ons geld, om een doelgroepenbeleid te realiseren, niet om reclamegeld te genereren. En het omgekeerde gebeurt momenteel: de Ster ‘rules the waves’. Daarom is Viertakt vroeg vervangen: een jongere doelgroep trekt immers meer en vooral duurdere reclame? En wordt ONM eenvoudig vervangen door SpangaS, dat een veel jongere doelgroep heeft. Er keken te veel ouderen naar, was een van de argumenten van Roek Lips (netmanager Nederland 3), en die moeten van de zender worden gemept.

Het vooral door ouderen beluisterde Radio 4 moet ineens jongeren trekken, omdat er anders over 15 jaar niemand meer naar luistert. Maar als je dit sommetje goed doorrekent, dan blijken ouderen een zonder meer afgeschreven doelgroep. Ze zijn altijd te veel of te weinig, te vroeg of te laat.

We gingen het nieuwe jaar op Radio 4 – na een prachtige radio-vierdaagse – in met reclame, Het bleek dat programmamakers geen enkele invloed hebben op wanneer welke reclame wordt uitgezonden en dat zij dat zeer betreuren. En dat ook de politiek daar niets over heeft te zeggen. De Ster is een staat in de staat geworden, die onze samenleving steeds meer uitholt en uitbeent en mensen reduceert tot oeverloos te bewerken consumenten.

Zogenaamd dient al deze reclame ervoor om zo goede programma’s te kunnen bekostigen, die echter op den duur allemaal moeten verdwijnen – en waar dus nu al een begin mee wordt gemaakt.

Er komen gelukkig steeds meer protesten tegen de gevolgen ervan, zoals uit de drie brieven in Cultureel Supplement van afgelopen vrijdag ook blijkt. Maar we moeten de oorzaak – de Ster – aanpakken. We moeten deze protesten bundelen en zo effectief maken, dat de reclame van de publieke zenders verdwijnt.

De basistaak van de publieke omroep is om ook de minder ‘courante’ doelgroepen te bedienen – hun programma’s moeten weer terugkomen. Maar we moeten alvast beginnen met Vroeg op vier en ONM.

Het gaat hier namelijk niet om een verschil van smaak, maar om het negeren van doelgroepen. De publieke omroep moet weer terug naar haar publieke taken. Voor ons allemaal, als doelgroep, niet voor de reclame.

Justine Borkes,

Nijmegen

    • Justine Borkes