kijk

kijk Onlangs stuitte Jan Bais uit Den Haag in zijn postzegelverzameling op deze zegels. ’Kopvoddentaks avant la lettre’, dacht hij toen hij de zegels zag. ‘Wilders getuigt met zijn fiscale voorstel van weinig originaliteit gezien het feit dat het dragen van kopvodden, inclusief de daarbij behorende belastingheffing, al eeuwen tot ons culturele erfgoed behoort,’ legt Bais uit.