Geen beperking aan handel in blauwvintonijn

Opluchting in Japan en grote teleurstelling bij natuurorganisaties: er komt geen verbod op de internationale handel in de met uitroeiing bedreigde Atlantische blauwvintonijn. Een voorstel hiertoe werd gisteravond verworpen door de CITES-conferentie van de Verenigde Naties in Doha (Qatar), ondanks het feit dat de populatie van de vis – een van de grootste die nog in Europese wateren zwemt – aan alle criteria voldoet om de internationale handel erin te verbieden.

„We zijn enigszins in shock”, verklaarde woordvoerder Gemma Parks van het Wereldnatuurfonds het gevoel van de voorvechters van het handelsverbod. „De kortetermijnbelangen van de handel hebben het opnieuw gewonnen van het behoud van diersoorten.”

Onder natuur- en zeebeschermingsorganisaties was de afgelopen maanden de hoop gegroeid dat tweederde van de aanwezige landen een internationaal handelsverbod wilde invoeren. Gisteravond, tijdens een geheime stemming die op voorstel van Libië werd gehouden, werd met 72 tegen 43 stemmen het handelsverbod verworpen.

Dit is vooral een grote overwinning voor Japan. Met veruit de grootste delegatie van circa vijftig leden was Japan sinds de opening van de conferentie afgelopen zaterdag intensief in de weer met een lobby tegen het handelsverbod. De Atlantische blauwvintonijn wordt voor meer dan 80 procent geëxporteerd naar Japan, waar de vis verwerkt wordt in sushi en sashimi. Jaarlijks gaan er honderden miljoenen euro’s om in de handel in blauwvintonijn. Japan had de afgelopen dagen al laten weten dat een handelsverbod onacceptabel zou zijn en dat het land deze maatregel desnoods zou negeren.

Dat is dus niet nodig. Behalve Japan toonden China, Canada, en ook Noord-Afrikaanse landen als Tunesië en Libië zich tegenstanders van het verbod. Laatstgenoemde landen kwamen de afgelopen jaren bij herhaling in opspraak wegens geknoei met de geldende vangstbeperkingen voor blauwvintonijn.

Die regels zijn vastgesteld door de ICCAT, de internationale organisatie die de vangst van de Atlantische blauwvintonijn reguleert. Onder druk van de Japanse en Europese handelsbelangen sloeg de ICCAT de afgelopen jaren aanhoudend aanbevelingen van zijn eigen wetenschappelijke commissie in de wind om de vangst van blauwvintonijn strakker aan banden te leggen.

    • Steven Adolf