Correcties & aanvullingen

Wakkie

In het bericht Wakkie best betaald bij Ahold (11 maart, pagina 13) staat dat scheidend bestuurder Peter Wakkie in 2009 ruim 3 miljoen euro ontving. Wakkie ontvangt 1,3 miljoen hiervan echter pas in de komende jaren in de vorm van aandelen Ahold.

Boswandeling

In het artikel Een verticale boswandeling (11 maart, pagina 9) is de naam van het aangehaalde tijdschrift weggevallen. Dat is Nieuwe Veluwe.