Verzoening met de RKK?

De heer Van Kalmthout geeft terecht aan dat berechting van de daders van het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk niet de juiste weg is (Opiniepagina, 15 maart). Hij pleit voor een verzoeningscommissie. Maar hij maakt niet aannemelijk dat de slachtoffers willen verzoenen. Is het niet meer te verwachten dat zij vrede kunnen hebben met hun lot indien zij bereikt hebben dat zoiets op zo grote schaal nooit meer kan voorkomen? Dus geen verzoening, maar erkenning door de RKK van haar aandeel, en het opheffen van alle beschermende regelgeving binnen die RKK. Se commissie-Van Kemenade zal vast hierover informatie verschaffen.

R. Reijnders

Hoevelaken

    • R. Reijnders