Verzoenend Leefbaar blijft links ergeren

Leefbaar Rotterdam accepteert de verkiezingsuitslag, maar niet geheel van harte. Tot ergernis van andere partijen. Leefbaar is een „kloteclub”, zegt de GroenLinks-wethouder.

De gemeenteraad van Rozenburg, dat opgaat in Rotterdam, kwam gisteren voor het laatst bijeen. Met koorzang. Foto Bas Czerwinski 17-03-2010, Rozenburg. Laatste raadsvergadering Rozenburg in sporthal met koor Foto Bas Czerwinski

Zelfs de burgemeester kreeg een aai over zijn bol. Ahmed Aboutaleb (PvdA) kon tot voor kort weinig goed doen in de ogen van Leefbaar Rotterdam. Maar gisteravond, in het debat over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen, kreeg hij zowaar lof toegezwaaid van Leefbaar-lijsttrekker Marco Pastors. „De burgemeester heeft zijn standpunt durven herzien, en dat waarderen wij zeer.”

Geen hertelling, zei Aboutaleb immers twee dagen na de in sommige gevallen chaotische stembusgang, om die mening vier dagen later alsnog te herroepen. Pastors had genoten van die ommezwaai. Eindelijk toonde de burgemeester de flexibiliteit die Rotterdams grootste oppositiepartij zo lang had gemist. In dat licht moest ook de motie van wantrouwen worden bezien die Leefbaar drie maanden geleden tegen Aboutaleb had ingediend in het debat over de strandrellen in Hoek van Holland.

Unaniem stemde de Rotterdamse gemeenteraad gisteravond in met het advies dat de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven eerder op de dag had gepresenteerd: ondanks tal van onregelmatigheden zijn de verkiezingen rechtmatig verlopen. Ook Pastors, die eerder nog had aangedrongen op een (gedeeltelijke) herstemming, legde zich neer bij de verkiezingsuitslag. En dus bij de nipte nederlaag in de tweestrijd met de ‘gehate’ PvdA. Het verschil op basis van de vorige week donderdag uitgevoerde hertelling bedraagt 754 stemmen in het voordeel van de sociaal-democraten. Beide partijen behaalden veertien zetels.

Toch kon Pastors de verleiding niet weerstaan om zijn partij neer te zetten als de morele winnaar van hectische stembusstrijd, die de gemoederen twee weken lang bezighielden in Rotterdam. Leefbaar had de misstanden immers aangekaart en officieel bezwaar aangetekend tegen de eerste uitslag. Met succes. Bovendien had de commissie hem ondanks „een knap stuk werk” niet geheel kunnen overtuigen. „De ware winnaar van deze verkiezingen zal nooit bekend worden.”

Met een vlotte rekensom maakte Pastors duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Als de commissie „ook de moeite had genomen om ruim tweeduizend ongeldige stemmen te onderzoeken” had zijn partij – en dus niet de PvdA – de overwinning mogen opeisen. Niemand die het tegendeel kon bewijzen, sprak Pastors met een provocerende ondertoon. Tot ergernis van een groot deel van de raad. „Hogere Leefbaar-rekenkunde”, stelde PvdA’er Marco Heijmen. Dat Pastors „de geur van fraude” intact houdt, irriteert zijn fractie. „Daarmee bewijst hij de lokale democratie geen dienst, en de stad al helemaal niet.”

Maar vanachter het spreekgestoelte sloeg Pastors ook een verzoenende toon aan, met het oog op de coalitiebesprekingen. „Rotterdam is nu meer gebaat bij een uitslag die ruimte biedt voor een mooie coalitie, dan bij een grimmige herstemming.” Dat was een flirt in de richting van PvdA-lijsttrekker Dominic Schrijer. Die heeft samenwerking met Leefbaar echter uitgesloten. Sinds „de ongenuanceerde aanvallen” op zijn partijgenoot Aboutaleb signaleert hij „onoverkomelijke verschillen van inzicht” met Leefbaar.

Pastors’ charmeoffensief maakte weinig indruk. Niet op wethouder Rik Grashoff (cultuur en participatie, GroenLinks) in elk geval. Na afloop wond hij zich opnieuw op over „de kloteclub” die Leefbaar in zijn ogen is. „Pastors zou zich heel diep moeten schamen. Hij heeft de afgelopen maanden geen gelegenheid onbenut gelaten om de burgemeester te schofferen. En dan nu ineens mooi weer spelen? Hou toch op! Hij geniet ervan om allochtone Rotterdammers af te serveren met allerlei onbeschofte diskwalificaties.”

Ook Schrijer bekende niet onder de indruk te zijn van „de zoveelste dubbele boodschap” van zijn politieke tegenstrever. „Als Marco Pastors maar in het nieuwe college zit, dan is het goed. De rest interesseert hem niet.” Aboutaleb zei gisteravond slechts te kunnen hopen dat met de definitieve vaststelling van de verkiezingsuitslag de rust weerkeert in Rotterdam. „Ik hoop op een ontspannen raadsperiode.”

Twee kandidaat-raadsleden maken die niet mee. Na de hertelling moeten één CDA’er en één D66’er alsnog plaatsmaken voor collega’s die meer voorkeursstemmen bleken te hebben behaald.

    • Mark Hoogstad