Negatief sentiment rond het inkomen van artsen

In de figuur ‘Uitgaven aan de Zorg 2010’ bij het artikel ‘Meeste miljarden moeten komen uit de zorg’ (NRC Handelsblad, 13 maart) zijn de kosten voor gezondheidscentra en huisartsen samengevoegd, evenals de kosten voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Maar de kosten voor ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn aanzienlijk groter dan de honorariumkosten van huisartsen en medisch specialisten. Door deze kosten samen weer te geven, kan de indruk worden gewekt dat het inkomen van artsen een groot deel van het budget uitmaakt. Dit is buiten de waarheid en past bij het vormen van een negatief sentiment rond het inkomen van Nederlandse artsen die de nu de beste gezondheidszorg van Europa leveren. Bezuinigingen zullen negatief uitpakken voor de kwaliteit van zorg. De patiënt wordt hiervan de dupe.

Dr. Rudolf Poolman

Orthopedisch chirurg, OLVG

    • Orthopedisch Chirurg
    • Dr. Rudolf Poolman