Job Cohen als sfinx, krokodil en maizena

Na een bewogen politieke week pruttelen het privéleven van Wouter Bos en het overlijden van Hans van Mierlo nog wel wat na in de opiniebladen, maar in zeldzame overeenstemming zetten drie van de vier beoogd PvdA-lijsttrekker Job Cohen op de cover.

HP/De Tijd vormt de uitzondering. De leiderschapswisseling wordt vooral behandeld in een interview met partijgenoot Jeroen Dijsselbloem. Op de voorkant prijkt Freek de Jonge met de woorden „Zand erover”. Die uitspraak komt echter niet uit het bijbehorende interview, maar is een soort van verontschuldiging voor de vileine coverstory van vorig jaar onder de kop „Het verval van Freek de Jonge.”

Voor cartoonisten vormt een mogelijke nieuwe premier alvast een uitdaging. De vraag wat ze Cohens meest in het oog springende fysieke eigenschap zullen vinden, wordt door Bas van der Schoot in Vrij Nederland ondubbelzinnig beantwoord. Hij tekent Cohen als sfinx, met theekopje en aanbidders aan de voeten. Maar wat we vooral opmerken is zijn imposante five o’clock shadow. Ook Ruud Lubbers werd vaak uitgebeeld met beginnende baardgroei, maar voor Peter van Straaten waren dat altijd onguur ogende stoppels. Van der Schoot kiest bij Cohen voor meer gezag uitstralende verticale lijnen tussen neus en hals.

Ook de overige beeldvorming is overwegend positief, met Elsevier als voorspelbare uitzondering: „De hoop van links. Waarom het lang niet zeker is dat Job Cohen premier wordt.” Het blad heeft wel het meest uitgebreide profiel, zes pagina’s door Liesbeth Wytzes met familieleden, studievrienden en medewerkers. Partijgenoot René Cuperus: „Hij ligt als een krokodil in het water en komt precies in beweging wanneer dat nodig is. Hij is een Wim Kok met flair, zonder dat norse.” Even verderop beaamt Kok dat zelf aarzelend: „Er zijn misschien wel bepaalde kenmerken die we gemeen hebben.”

De Groene Amsterdammer noemt Cohen „binder des vaderlands”, iemand die zegt niets met geloof te hebben, maar zich wel realiseert dat het woord ‘religie’ verwant is met het Latijnse woord voor binden. Als gasthoofdredacteur van Margriet ontlokte Cohen prins Willem-Alexander en prinses Máxima de uitspraak: „Mensen samenbrengen, met elkaar in contact brengen, dat is onze grootste kracht.” Met de man die hun huwelijk sloot als verwante mentor op Algemene Zaken, zou koningin Beatrix tamelijk gerust afstand kunnen doen van de troon.

De Groene maakt zich wel zorgen of Cohens „maizena van de samenleving” opgewassen zal zijn tegen de internetpolarisering. Vrij Nederland inventariseert daarentegen nu al brede steun voor hem in de nieuwe sociale media.

    • Hans Beerekamp