Internationaal kort

Grote reorganisatie van buitenlandse troepen Afghanistan

brussel. Een grote reorganisatie van de buitenlandse troepen in Afghanistan moet de greep van de bevelhebber, de Amerikaanse generaal Stanley McChrystal, op de speciale eenheden versterken. Het merendeel van de 20.000 Amerikaanse manschappen die in het oosten van het land op terroristen jagen, onder de naam Operation Endurig Freedom (OEF), wordt nu geïntegreerd in de vijf keer zo grote NAVO-macht ISAF. Alle buitenlandse troepen stonden al onder bevel van McChrystal, maar de generaal vond dat hij te weinig controle over de speciale eenheden had door de aparte commandostructuur en het eigen hoofdkwartier van OEF. Deze eenheden kwamen herhaaldelijk in opspraak doordat er veel burgerslachtoffers vielen bij hun operaties. Bescherming van de burgerbevolking staat in de nieuwe strategie van McChrystal juist centraal. (AP)

Voorsprong Allawi in Iraakse uitslagen

Bagdad. De Iraakse oud-premier Allawi heeft een kleine, maar verrassende voorsprong van enkele duizenden stemmen genomen op het blok van huidig premier Maliki. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de parlementsverkiezingen. Een kleine 80 procent van de 12 miljoen stemmen is geteld. De definitieve uitslag kan nog weken duren. Het Staat van het Recht-blok van de shi’itische premier Maliki had aanvankelijk een voorsprong. Het overwegend shi’itische blok doet het goed in de shi’itische provincies, maar haalt nauwelijks stemmen in sunnitisch gebied. Allawi’s Iraqiya, een nadrukkelijk seculiere alliantie van sunnieten en shi’ieten, scoort goed onder de sunnitische minderheid en haalt ook daarbuiten stemmen. Wie de winnaar ook wordt, hij zal een coalitie met andere partijen moeten sluiten. (Reuters, AP)

Rebellen Jemen laten 178 militairen vrij

Sana’a. Shi’itische rebellen in het noorden van Jemen hebben 178 regeringsmilitairen en burgers vrijgelaten die ze in de loop van de oorlog hadden gevangengenomen. De vrijlating is onderdeel van een wapenstilstand. De Jemenitische regering sloot onder internationale druk vorige maand een bestand met shi’itische rebellen in het noorden met wie zij sinds 2004 in een oorlog is verwikkeld. Sinds een in Jemen getrainde terrorist eind december een aanslag probeerde te plegen in de Verenigde Staten, wil het Westen dat de regering van Jemen zich concentreert op de strijd tegen Al-Qaeda. De regering klaagde dinsdag nog dat de rebellen hun kant van de wapenstilstand niet waren nagekomen. De rebellen van de zaïditische sekte vechten al jaren tegen de achterstelling van hun gebied. (AP, Reuters)

Kosten opbouw Haïti geschat op 8,4 miljard

Port-au-Prince. De wederopbouw en hervorming van het door een aardbeving getroffen Haïti zullen 8,4 miljard euro kosten en drie jaar duren. Dat is de ruwe schatting in een wederopbouwplan van de Haïtiaanse regering, in samenwerking met onder meer de Verenigde Naties (VN), de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Het betreft een voorlopig plan, opgesteld in aanloop naar de internationale donorconferentie bij de VN in New York op 31 maart. Volgens het rapport bedraagt de totale schade in Haïti 5,8 miljard euro, meer dan 120 procent van het bruto binnenlands product van het land. Inbegrepen is 2,1 miljard euro aan infrastructurele schade zoals aan scholen, ziekenhuizen, wegen, bruggen, gebouwen, havens en vliegvelden. Ruim twee maanden na de aardbeving op 12 januari kampt Haïti met financiële tekorten voor de eerste opbouwfase. (AFP, AP)